ویدا جمشیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ویدا جمشیدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور تولید شرکت صنایع تولیدی کروز 1393/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 12.41
آزاد اسلانی 1386 - 1392