جمال قادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جمال قادری

محل سکونت: آذربایجان غربی - بوکان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
گرافیک هنر
– کاردانی – معدل: 13.25
رازی 1390 - 1393