اونیک اجونیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اونیک اجونیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار صنایع غذایی 1386/12 - 1394/2