حامد علیائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد علیائی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - مرندسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرعامل پروژه پردازان شانار 1390/3 -