منصوره خیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منصوره خیری

محل سکونت: همدان - نهاوند

جنسیت: زن