امیر صمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر صمدی

محل سکونت: کردستان - مریوانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه و بودجه جهاد کشاورزی 1390/12 - 1391/12
ثبت کاداست ثبت اسناد و املاک 1385/3 - 1385/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی توسعه و عمران روستایی
– کارشناسی – معدل: 15.64
دانشگاه کردستان 1386 - 1390
GIS&RS آب و خاک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.64
دانشگاه تهران 1392 - 1394
نقشه کشی
– دیپلم – معدل: 17.00
1391 - 1391