حمید اسفندیاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید اسفندیاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تعمیرات و نگهداری پارسیان ترمز 1394/6 - 1395/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 18.56
کاشان 1385 - 1389
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.61
بوعلی سینا 1391 - 1393