میلاد محمددوست

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد محمددوست

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– کارشناسی – معدل: 14.44
خیام 1390 - 1392
مخابرات ICT
– کاردانی – معدل: 14.54
فناوری های نوین-فنی ومهندسی 1387 - 1390