علی سالاریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی سالاریان

محل سکونت: مازندران - نور

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت مهندسی بهداشت محیط
– کارشناسی – معدل: 14.31
علوم پزشکی قزوین 1391 - 1393