سیده مینا شیخی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیده مینا شیخی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کادر اداری شرکت مهندسی روش یاب رایانه 1389/12 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.13
آزاد شهر قدس 1389 - 1393