فرهاد بیات

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرهاد بیات

محل سکونت: زنجان - زنجان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده و مامور ردیف شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 1379/11 -
راننده پایانه مسافربری زنجان 1385/7 - 1393/4