فائزه ذبیحیان امیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فائزه ذبیحیان امیری

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.68
آزاد بابل 1387 - 1390
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 17.03
آزاد 1382 - 1386