مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: تهران - تهران


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار همکاران سیستم
راننده لیفتراک