مرتضی بابایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی بابایی

محل سکونت: یزد - یزد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس اکتشاف شرکت ملی صنایع مس 1389/6 - 1393/5
کارشناس اکتشاف برداشت ژئوفیزیک 1392/6 - 1393/5
کارشناس اکتشاف معدن باریت چشمه ابریشم 1388/11 - 1389/3
مدیرعامل شرکت دانش بنیان زمین مبنا 1390/2 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی معدن اکتشاف
– کارشناسی – معدل: 13.55
علم و صنعت ایران 1382 - 1386
مهندسی معدن اکتشاف
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.95
یزد 1389 - 1391