ایمان رحیمی بابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان رحیمی بابادی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کاردانی – معدل: 15.17
ازادمسجدسلیمان 1387 - 1390