حسن اخوندزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن اخوندزاده

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مالی علمی کاربردی نیروی انتظامی ارومیه 1394/3 - 1395/6
کارشناس مالی علمی کاربردی نیروی انتظامی ارومیه 1394/3 - 1395/6
کارشناس مالی علمی کاربردی نیروی انتظامی ارومیه 1394/3 - 1395/6
کارشناس مالی علمی کاربردی نیروی انتظامی ارومیه 1394/3 - 1395/6