محمد رضا شفیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رضا شفیعی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازاریاب شرکت نیلوفر سپاهان نماینده یونیلیور ایرن در اصفهان 1390/1 - 1390/7
سرپرست فروش شرکت نیلوفر سپاهان نماینده یونیلیور ایرن در اصفهان 1390/7 - 1391/2
سرپرست فروش استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری شرکت یونیلیور ایران 1391/2 - 1395/3
کارشناس آموزش فروش جنوب ایران شرکت یونیلیور ایران 1395/3 - 1395/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 14.00
آزاد اردستان 1385 - 1387