سید عبد المطلب امیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید عبد المطلب امیری

محل سکونت: بوشهر - خورموج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
همکاری ونظارت پیمانکاری 1389/12 - 1392/6