نیلوفر نیکو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیلوفر نیکو

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کاراموز آبسال 1387/1 - 1387/5
کارشناس استیل آذین 1388/2 - 1388/7
کارشناس فناوری پویا 1390/1 - 1390/12
کارشناس توانیر 1391/3 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 16.30
آزاد تهران شمال 1383 - 1387
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.50
الزاهرا 1388 - 1391