حسن مالمیر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن مالمیر

محل سکونت: همدان - تویسرکان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تاسیسات مجتمع سبحان 1393/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ماشین ابزار ساخت تولید
– کارشناسی – معدل: 0.00
شهید مفتح 1387 - 1390