حمیدرضا مرتضوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا مرتضوی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر و qc راه آهن مشهد 1392/1 - 1394/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 12.36
فردوسی 1385 - 1391