رسول خدادادی سقای

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول خدادادی سقای

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور دستگاه برش گونی بافی 1384/6 - 1392/9