ارین اشراقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارین اشراقی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس موننکو 1393/2 - 1393/12
کارشناس ایران گاز سوز صنعت 1393/9 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.00
صنعتی شریف 1386 - 1391
mba مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
تهران 1391 - 1393