سارا سلحشورنژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا سلحشورنژاد

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تغذیه تغذیه و رژیم درمانی
– کارشناسی – معدل: 16.50
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1390 - 1394