نازلی خداپرست میلانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نازلی خداپرست میلانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی شیمی مواد
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم دارویی 1393 - 1394