مهران اسکندری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهران اسکندری

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول متریال تلاش محرک پارس 1392/6 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی فرایند پتروشیمی
– کارشناسی – معدل: 15.59
علوم تحقیقات فارس 1388 - 1392