حمید محمودپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید محمودپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دفتر فنی آبادراهان پارس 1375/6 - 1389/11
سرپریت دفتر فنی سیفتال 1389/11 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران دبیر فنی
– کارشناسی – معدل: 12.53
شهید رجایی تهران 1376 - 1381