ویدا محمودی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس رادیولوژی بیمارستان دولتی 1392/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
رادیولوزی رادیولوزی
– کارشناسی – معدل: 15.00
شیراز 1388 - 1392