ابوالفضل منصوری یگانه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوالفضل منصوری یگانه

محل سکونت: تهران - ورامینسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفیت شرکت سام ست 1393/7 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تکنولوژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 17.93
دانشگاه شمال 1388 - 1392