صالح محمدی ارین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: صالح محمدی ارین

محل سکونت: همدان - همدانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول واحد محلی پروژه آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان همدان 1388/2 - 1389/1
سرپرست کنترل کیفی منابع قرضه شرکت خاک و سنگ 1389/1 - 1389/5
مسئول کنترل کیفیت پروژه شرکت آباد راه گستر پارس(سازمان توسعه راههای ایران) 1389/5 - 1390/1
مسئول کنترل کیفیت کارگاه شرکت کندوان پارس 1390/1 - 1393/7
مسئول کنترل کیفیت کارگاه شرکت آباد راهان بهنام 1393/7 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی محض
– کارشناسی – معدل: 14.90
همدان 1381 - 1385