شیرین فرجی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیرین فرجی

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدرس دانشگاه علمي كاربردي آذين شوشتر 1392/9 -
مدرس و مشاور پژوهشی شرکت پیشگامان کارآفرین فردا 1390/3 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.31
شهيد چمران 1390 - 1393