سحر کهیانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سحر کهیانی

محل سکونت: همدان - همدانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار شرکت پخش کوکاکولا 1393/3 - 1393/7
حسابدار و حسابرس انجمن حسابداران همدان 1390/3 - 1393/10
حسابرس حسابرسی شهرداری 1392/3 - 1392/9
حسابداری و حسابرسی مسکن مهر 1392/3 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری تجمیع
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
آزاد همدان 1393 - 1394