کیانوش فرجی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کیانوش فرجی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند دفتر بیمه 1391/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه آزاد 1391 - 1393