حسین فرهادیه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین فرهادیه

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند دفتری اشل 1392/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 12.61
خمینی شهر 1387 - 1392