زهرا کاظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا کاظمی

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
– کارشناسی – معدل: 16.09
قزوین 1389 - 1393