محسن راسخ منش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن راسخ منش

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Access
نرم افزار Minitab
نرم افزار Microsoft Excel
طراحی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری
توانایی طرح ریزی و اجرای انواع سیستم های کارسنجی و زمان سنجی
توانایی انجام تحلیل های آماری بخصوص در حوزه کیفیت
توانایی طرح ریزی سیستم های کیفیت متناسب با سازمان
توانایی تهیه مدارک sqa

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر تضمین کیفیت کیک و کلوچه آشنا 1393/7 - 1395/10
سرپرست کنترل کیفیت عالی نسب 1391/1 - 1393/7
سرپرست تضمین کیفیت اتحاد شفت 1389/12 - 1391/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 13.00
صنعتی مالک اشتر 1382 - 1387