علی وایین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی وایین

محل سکونت: اصفهان - اردستان

جنسیت: زن