نعمت خورشیدوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نعمت خورشیدوند

محل سکونت: تهران - رباط کریم

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفتر فنی عمران و نوسازی کرمانشاهان 1392/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 16.50
آفرینش بروجرد 1390 - 1392