مرتضی انصاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی انصاری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان شبکه مبین نت 1393/7 -
تکنیسین شبکه طراحان پیشرو سپهر 1391/12 - 1392/12
حسابدار کارخانه مبل ظهریه 1389/12 - 1390/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT IT
– کاردانی – معدل: 16.44
علمی ماربردی 1388 - 1391
شبکه کامپیوتری شبکه کامپیوتری
– کارشناسی – معدل: 16.38
هادی 1391 - 1393