الناز دانش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الناز دانش

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مترور شرکت واریان شرق 1394/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی عمران محیط زیست
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.33
خوارزمی(تربیت معلم) 1390 - 1392