مهدی منصف

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی منصف

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد