حسین اثناعشری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین اثناعشری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برنامه ریزی پارسیان 1391/6 - 1391/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تحلیل سیستم
– کارشناسی – معدل: 16.57
علوم و فنون 1386 - 1390
صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.76
خوارزمی 1391 - 1393