حمیدرضا مخملی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا مخملی

محل سکونت: اصفهان - کاشان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تعمیر و نگهداری تاسیسات کویر 1389/3 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ماشین الات
– کاردانی – معدل: 15.50
شهیدمهاجر 1386 - 1389
مکانیک تاسیسات
– کارشناسی – معدل: 16.20
صتعای فولاد 1389 - 1391