ایران گلناری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایران گلناری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول اموردفتری کمیته امداد 1384/8 - 1386/7
مربی فرمانداری 1386/8 - 1389/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم تربیتی برنامه ریزی
– کارشناسی – معدل: 15.10
پیام نور 1384 - 1389