یاسمین قدیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: یاسمین قدیمی

محل سکونت: اصفهان - رهنان

جنسیت: زن