علی خان ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی خان ابادی

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی شایان صنعت 1392/11 - 1393/2
کاربر نرم افزار مکانیک دانشگاه بوعلی سینا و اصفهان و بروجرد 1391/12 - 1394/7
سرباز پژوهشگر سربازی 1393/9 - 1394/6
استاد نرم افزار آزاد 1391/12 - 1394/8
بازاریاب حرفه ای پیشرو 1392/11 - 1393/2
بازاریاب سایت های اینترنتی 5040 و غیره 1392/11 - 1393/2
مدرس رباتیک آراد 1392/9 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 14.50
بوعلی 1388 - 1393