امین مشایخ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین مشایخ

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم تحقیقات بوشهر 1393 - 1395