حسین شرف بیانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین شرف بیانی

محل سکونت: کردستان - سریش آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی انبار نیروهای مسلح(سربازی) 1393/3 - 1393/4
دبیرخانه و آرشیو نیروهای مسلح(سربازی) 1393/3 - 1394/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم سیاسی علوم سیاسی
– کارشناسی – معدل: 13.85
پیام نور 1387 - 1392