مهیار نوری جمیل ابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهیار نوری جمیل ابادی

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفیت شرکت اورامان غرب 1388/7 - 1389/12
مدیر تولید شرکت اورامان غرب 1389/12 - 1392/6
مدیر کنترل کیفیت شرکت تعاونی 1172 لوله تک 1393/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع پلیمر پلیمر
– کارشناسی – معدل: 15.44
داراب 1381 - 1385