ناصر اسکندری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناصر اسکندری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT تجارت الکترونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.80
خواجه نصیر 1390 - 1392